PROGRAMA CAIXA PRO-INFANCIA

L'equip Aïna col·labora amb l'associació Centre de Formació i Prevenció amb el Programa CaixaProinfància, model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

Definició del programa objectiusdestinataris i àmbit d'acciósubprogrames específicsinformaciò i consulta

 

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA
El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de l' Obra Social "La Caixa", dirigida a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social amb la finalitat de promoure i afavorir el seu desenvolupament d'una manera integral, afavorint i recolzant les polítiques de millora de la equitat, cohesió social i d'igualtat d'oportunitats per a la infància i les seves famílies.
El programa pretén, per tant, facilitar tant la millora de la situació dels nens i les nenes i de les seves famílies com desenvolupar les competències i el compromís que han de possibilitar-los assumir amb autonomia el mencionat procés de millora.
Entre d'altres, ofereix ajudes econòmiques per a la realització de tractaments educatius i terapèutics a nens i famílies que, per la seva situació econòmica i/o social no poden accedir als mateixos.

OBJECTIUS GENERALS
Els objectius generals que orienten el Programa CaixaProinfància són els següents:
• Afavorir el desenvolupament de les competències dels infants i adolescents i les seves famílies, que permetin millorar els seus processos d'inclusió social i la seva autonomia.
• Promoure el desenvolupament social i educatiu del nen i la nena en el seu context familiar, escolar i social.
• Desenvolupar e implementar un model d'acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu dels nens i nenes i les seves famílies.

DESTINATARIS i ÀMBIT D'ACCIÓ
El programa va dirigit a nens, nenes i adolescents d'entre 0 y 16 anys amb famílies, en situació de pobresa econòmica relativa o extrema i que són susceptibles d'estar o estan en proces d'atenció i/o acompanyament social i presenten carències en les seves necessitats socials.
En qualsevol cas, es pretén treballar amb la màxima complicitat i corresponsabilització de les famílies en el proces de millora, incorporant-les al pla d'acció social maximitzant totes les possibilitats.

SUB PROGRAMES ESPECÍFICS
El programa s'articula en diferents subprogrames específics que pretenen incidir en una millor educació i salut dels nens, nenes i les seves famílies.
Els subprogrames específics que proposa el Programa CaixaProinfància i amb els que participa l'Equip Aïna són els següents:

• Reforç Educatiu
Integra el conjunt d'accions i serveis que promouen la inclusió i l'èxit escolar. Les actuals propostes estan basades en les activitats o serveis de reforç educatiu, ajuda a l'equip escolar i logopèdia. Aquestes propostes contemplen una oferta socioeducativa que va més enllà de l'horari escolar d'alta intensitat i amplitud i busquen potenciar al màxim les competències personals, els aprenentatges i el desenvolupament integral dels nens i les nenes.

• Atenció psicoterapèutica personal i familiar
Integra els recursos i serveis professionals especialitzats que donen resposta a les necessitats d'atenció psicoterapèutica i recolzament psicològic al nen, nena o família, així com a la realització de recolzament terapèutic. No inclou l'assistència a trastorns mentals, que han de ser derivats a la xarxa pública de salut.

INFORMACIÓ I CONSULTA DEL PROGRAMA

Irene Cerezo Carreto
TEL: 616939273 - E-MAIL: i.cerezo@cenforpre.org

CLINICA PSICOANALITICA

Els símptomes, les inhibicions i les angoixes que poden afectar l'activitat mental, corporal o social del subjecte, son l'efecte de conflictes inconscients...

PEDAGOGIA

La pedagogia és el conjunt de sabers sobre l'educació. És una disciplina acadèmica alhora que una activitat social i/o professional que abasta un ventall important de tasques relacionades amb l'acte d'educar...

PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA

L'equip Aïna col·labora amb l'associació Centre de Formació i Prevenció amb el Programa CaixaProinfància, model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social....

TRACTAMENTS DE PARELLA

L'elecció de parella es fa seguint criteris conscients, però determinats per desitjos inconscients. L'amor i el desig que uneixen la parella entren sovint en contradicció, i els membres no sempre arriban a poder resoldre-la...

logopÈdia

La LOGOPEDIA és la disciplina que detecta , avalua , diagnostica i tracta els trastorns del llenguatge oral i escrit els quals repercuteixen directament en l' aprenentatge escolar i en el rendiment acadèmic.

SUPERVISIÓ A EQUIPS ASSISTENCIALS I EDUCATIUS

Els membres dels equips assistencials i educatius estan sotmesos als efectes de la transferència que els pacients fan sobre ells. Aquesta transferència els afecta de vegades en alló més íntim, produint angoixa, malsons..