PEDAGOGIA

Reforç escolar, suport educatiu personalitzat:
estratégies dirigides a millorar els hàbits d'estudi , fomentar l'autonomia en l'aprenentatge , incrementar les expectatives d'èxit i progressar en els resultats acadèmics

Kinesiologia Educativa Reflexes Primaris T.M.R. • Neuroaudició S.E.N.A.

 

KINESIOLOGIA EDUCATIVA
Tècniques senzilles de gimnàstica cerebral per disminuir l'estrès, desenvolupar la disposició per l'aprenentatge i realitzar connexions cerebrals.
ALGUNS SIGNES D'ALERTA ...
• Dificultats de concentració
• Dificultats d'organització
• Problemes per acabar les feines
• Bloqueig en matèries escolars concretes
• Esforç excessiu per realitzar treballs ordinaris

*En cas de presentar un o més dels signes d'alerta d'aquest llistat podeu consultar amb nosaltres o amb l'especialista que us ha facilitat aquesta informació.

REFLEXES PRIMITIUS
Tècniques isomètriques de moviment rítmic i integració de reflexes per estimular les xarxes neuronals i ajudar al desenvolupament i l'aprenentatge.

ALGUNS SIGNES D'ALERTA ...
• Mala postura a l'escriure i/o llegir
• Costa estar-se quiet a la cadira
• Salta línies al llegir i/o confon lletres
• Dificultats de coordinació ull-ma i/o mala lletra
• Hipersensibilitat als estímuls de l'entorn

*En cas de presentar un o més dels signes d'alerta d'aquest llistat podeu consultar amb nosaltres o amb l'especialista que us ha facilitat aquesta informació.

NEUROAUDICIÓ S.E.N.A.
Sistema d'Estimulació Neuro-Auditiva: Avaluació i tractament dels trastorns de processament auditiu central que poden afectar la vida acadèmica i emocional.

ALGUNS SIGNES D'ALERTA ...
• Problemes de llenguatge i dicció
• Substitució de la parla per gestos
• Distracció fàcil amb sorolls externs
• Dificultat per posar atenció i recordar el que se li diu
• Alteracions de conducta: neguit, desmotivació, hiperactivitat

*En cas de presentar un o més dels signes d'alerta d'aquest llistat podeu consultar amb nosaltres o amb l'especialista que us ha facilitat aquesta informació.

CLINICA PSICOANALITICA

Els símptomes, les inhibicions i les angoixes que poden afectar l'activitat mental, corporal o social del subjecte, son l'efecte de conflictes inconscients...

PEDAGOGIA

La pedagogia és el conjunt de sabers sobre l'educació. És una disciplina acadèmica alhora que una activitat social i/o professional que abasta un ventall important de tasques relacionades amb l'acte d'educar...

PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA

L'equip Aïna col·labora amb l'associació Centre de Formació i Prevenció amb el Programa CaixaProinfància, model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social....

TRACTAMENTS DE PARELLA

L'elecció de parella es fa seguint criteris conscients, però determinats per desitjos inconscients. L'amor i el desig que uneixen la parella entren sovint en contradicció, i els membres no sempre arriban a poder resoldre-la...

logopÈdia

La LOGOPEDIA és la disciplina que detecta , avalua , diagnostica i tracta els trastorns del llenguatge oral i escrit els quals repercuteixen directament en l' aprenentatge escolar i en el rendiment acadèmic.

SUPERVISIÓ A EQUIPS ASSISTENCIALS I EDUCATIUS

Els membres dels equips assistencials i educatius estan sotmesos als efectes de la transferència que els pacients fan sobre ells. Aquesta transferència els afecta de vegades en alló més íntim, produint angoixa, malsons..