Logopèdia

Què és?Signes d' alertaDiferents patologiesMetodologia

 

La LOGOPEDIA és la disciplina que detecta , avalua , diagnostica i tracta els trastorns del llenguatge oral i escrit els quals repercuteixen directament en l' aprenentatge escolar i en el rendiment acadèmic.

SIGNES D'ALERTA
Tens dificultats quan has de comunicar-te, pronunciar paraules o quan escrius o llegeixes? LLENGUATGE ORAL Et costa pronunciar algunes paraules ? Et costa aprendre a llegir i a escriure? Fas molt mala lletra i et costa entendre el que escrius? T'apropes molt al paper quan escrius? Mostres dificultats generals d'aprenentatge? Tartamudeges? Et costa comunicar-te.

DIFERENTS PATOLOGIES

Llenguatge Oral
Dislàlies: Pronuncies i /o articules incorrectament alguns sons de les paraules? Ex: confons o et costa pronunciar sons com la /R/, /S/…..
Disglòssia: Presentes dificultat per pronunciar alguns sons o paraules degut a alteracions anatòmiques o fisiològiques dels òrgans fonoarticulatoris implicats en la parla? Ex: llavi leporí, paladar escindit, macroglòssia, nasalitat, etc.
Disfèmia o tartamudesa: Mostres manca de fluïdesa en el ritme de la parla , comunicació o expressió ? El teu discurs verbal i oral és mostra alterat per problemes en la coordinació fono-respiratòria?
Disàrtria: Mostes dificultats per articular les paraules degut a alteracions en el control muscular del òrgans de la parla , desencadenats per lesions en el sistema nerviós central i/o perifèric?

Llenguatge escrit
Dislèxia: Trastorn de l'aprenentatge de la lectura.
Disgrafia: Alteració de la escriptura unida a trastorns grafo- perceptius i motrius respecte el seu propi cos.
Discalculia : Trastorn del desenvolupament caracteritzat per la dificultat de l' aprenentatge de les matemàtiques: aritmètica, càlcul...
Disortografia : Trastorn que es manifesta per la dificultat d'escriure les paraules ortogràficament correctes.

METODOLOGIA
Tractaments individualitzats o en petit grup, curts, concrets i eficaços
Ens avalen 22 anys d'experiència fent un treball interdisciplinari entre LOGOPÈDIA, PSICOLOGIA I PEDAGOGIA.
La ràpida detecció ens permet fer diagnòstics acurats, els quals faciliten que el tractament siguin curts, concrets i molt eficaços. La nostra filosofia és: no allargar cap tractaments, no cal malgastar el temps ni els diners.

CLINICA PSICOANALITICA

Els símptomes, les inhibicions i les angoixes que poden afectar l'activitat mental, corporal o social del subjecte, son l'efecte de conflictes inconscients...

PEDAGOGIA

La pedagogia és el conjunt de sabers sobre l'educació. És una disciplina acadèmica alhora que una activitat social i/o professional que abasta un ventall important de tasques relacionades amb l'acte d'educar...

PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA

L'equip Aïna col·labora amb l'associació Centre de Formació i Prevenció amb el Programa CaixaProinfància, model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social....

TRACTAMENTS DE PARELLA

L'elecció de parella es fa seguint criteris conscients, però determinats per desitjos inconscients. L'amor i el desig que uneixen la parella entren sovint en contradicció, i els membres no sempre arriban a poder resoldre-la...

logopÈdia

La LOGOPEDIA és la disciplina que detecta , avalua , diagnostica i tracta els trastorns del llenguatge oral i escrit els quals repercuteixen directament en l' aprenentatge escolar i en el rendiment acadèmic.

SUPERVISIÓ A EQUIPS ASSISTENCIALS I EDUCATIUS

Els membres dels equips assistencials i educatius estan sotmesos als efectes de la transferència que els pacients fan sobre ells. Aquesta transferència els afecta de vegades en alló més íntim, produint angoixa, malsons..