CLÍNICA PSICOANALÍTICA

Què es?Manifestacions clíniques

Els símptomes, les inhibicions i les angoixes que poden afectar l'activitat mental, corporal o social del subjecte, acostumen a ser l'efecte de conflictes inconscients que sovint són resistents als mètodes psicoterapèutics basats en consells o condicionaments dirigits a la seva consciència. És un fet conegut per tothom, que no n'hi ha prou amb bons consells o amb fer-se bons propòsits per resoldre una addicció, una obsessió, una contractura histèrica, una fòbia, o una inhibició de l'aprenentatge -només per citar-ne alguns exemples-. És imprescindible a més a mes, la predisposició i el compromís del subjecte en el treball d'elaboració.

Els tractaments farmacològics -de vegades necessaris- tampoc permeten abordar el sentit subjectiu que aquestes i altres manifestacions clíniques comporten. La nostra experiència ens mostra que els símptomes psíquics es repeteixen, s'agreugen o es desplacen quan el subjecte no se sent escoltat, és a dir, quan no pot expressar i elaborar les contradiccions inherents al seu propi desig.
És ell qui necessita sentir-se responsable del procés d'elaboració així com de la seva curació, atès que només ell pot trobar la solució als seus conflictes, encara que això només sigui possible en el marc d'una relació transferencial i en funció de les intervencions del psicoanalista. Els traumatismes -i en particular els de la infància- produeixen efectes fantasmàtics que fixen el subjecte a determinades identificacions i eleccions, així com a formes particulars d'organització del jo i dels impulsos (sexuals o agressius). Tant els trets de caràcter, la conducte, com els símptomes, són el resultat d'aquestes fantasies.

Per això, perquè les fixacions es puguin dissoldre, cal passar pel dol de les situacions traumàtiques. Això comporta un temps i una disposició subjectiva que facin factible la transformació del dolor psíquic en disponibilitat libidinal per a la vida, l'aprenentatge i la creació. La xarxa assistencial sanitària pública es troba avui dia, sobrepassada en moltes ocasions per la demanda existent, fet que comporta una reducció progressiva de la capacitat d'escolta i d'atenció por part del personal (psiquiatres, psicòlegs, infermers, assistents socials, etc.). Això fa que hi hagi una tendència cada cop més gran, cap a la medicalització del malestar psíquic. És una forma de mantenir un cert nivell de control de l'angoixa i dels símptomes que implica atendre els efectes, sense abordar les causes. Tal i com he dit, en aquestes condicions, els símptomes tendeixen a repetir-se o agreujar-se, fet que reprodueix un cercle viciós en el que la demanda s'incrementa.

Marcelo J. Edwards Pecoraro

Les manifestacions clíniques que poden ser tractades mitjançant una cura psicoanalítica són múltiples i diverses:
•Estats d'ansietat: ofecs, vertígens, taquicàrdia, pors nocturnes, pors hipocondríacs, atacs de pànic, etc.
•Estats depressius: insomni, abúlia, cansament psicofísic, manca de desig i d'apetit, autoretrets etc.
•Trastorns del control d'esfínters i de la psicomotricitat: enuresi, encopresi, control del cos, de l'orientació, dels moviments, etc.
•Trastorns de l'aprenentatge: d'atenció, de la parla i de la escriptura.
•Trastorns dels impulsos i de la conducta (hiperactivitat, agressivitat, etc.)
•Símptomes fòbics: d'impulsió, claustrofòbia, agorafòbia, a mitjans de transport, a animals, fòbies socials, etc.
•Símptomes histèrics de conversió: àlgies i contractures funcionals, símptomes sexuals, trastorns histèrics de l'audició o la visió i de la sensibilitat en general, desorientació espacial i temporal, marejos, mals de cap, etc.
•Símptomes obsessius: obsessions, dubtes, manies, rituals, tics, inhibicions socials, etc.
•Fenòmens psicosomàtics: anorèxia, bulímia, cefalees, dolor crònic, fibromiàlgia, al.lèrgies i asma, úlceres, trastorns del sistema cardíac, intestinal, etc.
•Addiccions: alcohol i /o altres drogues, tabaquisme, al joc, als videojocs, etc.
•Símptomes sexuals: impotència, ejaculació precoç, fridigesa, vaginisme, etc. -Trastorns del jo i del caràcter: de la imatge corporal, despersonalització, agressivitat, timidesa, rigidesa o labilitat emocional, etc.
•Símptomes psicòtics: idees delirants, al.lucinacions, passatges a l'acte, etc.

CLINICA PSICOANALITICA

Els símptomes, les inhibicions i les angoixes que poden afectar l'activitat mental, corporal o social del subjecte, son l'efecte de conflictes inconscients...

PEDAGOGIA

La pedagogia és el conjunt de sabers sobre l'educació. És una disciplina acadèmica alhora que una activitat social i/o professional que abasta un ventall important de tasques relacionades amb l'acte d'educar...

PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA

L'equip Aïna col·labora amb l'associació Centre de Formació i Prevenció amb el Programa CaixaProinfància, model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social....

TRACTAMENTS DE PARELLA

L'elecció de parella es fa seguint criteris conscients, però determinats per desitjos inconscients. L'amor i el desig que uneixen la parella entren sovint en contradicció, i els membres no sempre arriban a poder resoldre-la...

logopÈdia

La LOGOPEDIA és la disciplina que detecta , avalua , diagnostica i tracta els trastorns del llenguatge oral i escrit els quals repercuteixen directament en l' aprenentatge escolar i en el rendiment acadèmic.

SUPERVISIÓ A EQUIPS ASSISTENCIALS I EDUCATIUS

Els membres dels equips assistencials i educatius estan sotmesos als efectes de la transferència que els pacients fan sobre ells. Aquesta transferència els afecta de vegades en alló més íntim, produint angoixa, malsons..